Používání cookies

Používání cookies Když navštívíte naše webové stránky, mobilní stránky, aplikace, elektronické dopisy, nebo widgety, můžete být požádání o povolení používání cookie. Používání cookie je upraveno zásadami používání cookie, obsaženými v tomto dokumentu. Web společnosti BAUMA MB, používá cookie pro zlepšení funkcionality webových stránek s důrazem na správné zobrazení relevantního textu, kontextu, služeb a reklamy. Dokument[…]